EDUKACIJA RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Osposobljavanjem za rad na siguran način radnici se upoznaju s opasnostima koje im prijete na njihovom radnom mjestu, upoznaju se s načinima umanjivanja ili eliminiranja opasnosti, sistemima i sredstvima zaštite te načinima obavljanja posla na njihovim radnim mjestima u skladu s pravilima zaštite na radu. Upoznavanje s pravilnim načinom rada i mjerama zaštite na radu uvelike smanjuje mogućnost nastanka ozljede na radu, profesionalnih oboljenja te štiti radnika i omogućuje mu siguran rad. Samim time smanjuje se mogućnost umanjenja radne sposobnosti radnika što je vrlo važno i za radnika i za poslodavca i to na način da zdrav radnik može napraviti više i za sebe i za poslodavca. VATROTEH INŽINJERING d.o.o vrši edukaciju Vaših radnika za rad na siguran način.

IZRADA PRAVILNIKA ZAŠTITE NA RADU

Pravilnikom o zaštiti na radu se utvrđuje organizacija provođenja sigurnosti i zdravlja na radu, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, te prava, obaveze i odgovornosti stručnog saradnika i radnika u oblasti zaštite na radu. VATROTEH INŽINJERING d.o.o Vam i ovdje može ponuditi svoju stručnost i garantovati kvalitet usluge.

PREGLED, MJERENJE I ISPITIVANJE OTPORA ZAŠTITNIH I POGONSKIH UZEMLJENJA

Vatroteh inžinjering d.o.o nudi Vam usluge pregleda, mjerenja i ispitivanja otpora zaštitnih i pogonskih uzemljenja.

PREGLED I ISPITIVANJE STABILNIH POSUDA POD PRITISKOM

Pod stabilnim posudama pod pritiskom, podrazumjevaju se posude pod pritiskom koje ne mjenjaju mjesto od punjenja do pražnjenja, čije su vrste i klase utvrđene propisima o za vrste i klase posuda pod pritiskom i iz kojih bi radna materija mogla ekspandirati u okolinu. VATROTEH INŽINJERING d.o.o nudi usluge ispitivanja stabilnih posuda.

IZRADA ELABORATA ZAŠTITE NA RADU

Organizacijski, ali i humani razlozi zahtijevaju da se osigura zaštita radnika na radu od štetnih djelovanja radnog procesa (vanjski faktori utjecaja). Opći zakon o zaštiti na radu / Zakon o zaštiti na radu BiH / Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu – nameću obavezu svim izvođačima na poduzimanje mjera zaštite zdravlja i život radnika prilikom izvođenja radova. Elaborat zaštite na na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. VATROTEH INŽINJERING d.o.o nudi Vam usluge izrade elaborata zaštite na radu.