OBUKE I EDUKACIJE UPOSLENIH

VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo vrši obuku iz oblasti i edukaciju uposlenih iz oblasti zaštite od požara i rukovanja zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu, kao i obuku i praktična instruktažu o upotrebi i korištenju aparata za gašenje početnih požara.