HIDRANTSKA OPREMA

//HIDRANTSKA OPREMA

Mješac pjene

Mješac pene – ekstrat pjenila dospijeva u mješac […]

T – kljuc za podzemni hidrant

Kljuc za okretanje podzemnih hidranata, kao i za otvaranje poklopaca […]

Hidrantski nastavak C/C

Hidrantski nastavak B/2C služi za crpljenje vode iz podzemnog hidranta. […]

Hidrantski nastavak C/2C

Hidrantski nastavak C/2C služi za crpljenje vode iz podzemnog hidranta. […]

Hidrantski nastavak B/2C

Hidrantski nastavak B/2C služi za crpljenje vode iz podzemnog hidranta. […]

Kljucevi

Garnitura kljuceva razlicite namjene

Kljuc za nadzemni hidrant

Služi za otvaranje i zatvaranje nadzemnog hidranta

Kutni ventil 2” – sa okretnim nastavkom

Kutni ventil Ø 52 sa vatrogasnom cijevi 52 i vatrogasnom […]