VATROTEH INŽINJERING D.O.O.

VATROTEH INŽINJERING D.O.O. Sarajevo je relativno mlada kompanija, osnovana 2012 godine od stranje visokostručnih ljudi sa dugogodišnjim iskustvom na polju Vatrozaštite. Naš cilj je pomoći u zaštiti od požara svih prirodnih i ljudskih resursa. Osnovna djelatnost je prodaja i servisiranje vatrogasne opreme, ispitivanje i ugradnja vatrogasne i vatrodojavne opreme, savjetovanje i edukacija te elaboriranje zaštite od požara. Parneri smo vodećih brendova kada je u pitanju sistem zaštite od požara a neka od imena su; Pastor – Hrvatska, Todorović – Srbija, Vaz – Srbija, AWG Fittings – Njemačka, Parsch – Njemačka te Bonpet – Slovenija.

NAŠE USLUGE:

VATROTEH INŽINJERING D.O.O. Sarajevo pored prodaje renomirane vatrogasne opreme svojom stručnošću i znanjem te opremom koju posjeduje vrši servisirianje i održavanje iste.

Vršimo ispitivanja instalacija već ugrađene vatrogasne opreme i sistema dojave.

Pored ovih usluga u sklopu naše djelatnosti možemo još dodati da naša kompanija uspješno vrši edukaciju uposlenih iz oblasti zaštite od požara, izrađujemoplanove zaštite od požara, vršimo procjenu istih, izrađujemo pravilnike i elaborate zaštite od požara.

CERTIFIKATI I RJEŠENJA:

Stručno osposobljeni kadar naše kompanije je u kratkom vremenskom roku stekao sva potrebna odobrenja od nadležnih kao i sve certifikate potrebne za rad na polju vatrozaštite što našim klijentima daje potrebne garancije kada je u pitanju kvaliteta usluge.

Iako relativno mlada kompanije na polju vatrozaštite, iskustvo i stručnost uposlenih obezbjedili su nam zavidne reference kao i ukazano povjerenje naših zadovoljnih partnera.